Thông tin liên hệ

Phạm Đình Thắng
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0989 291 088
Email: dinhthangktx@gmail.com

Trần Thu
Chức vụ: Kỹ sư
Điện thoại: 0905 625 499
Email: ktxtranthu@gmail.com

Đinh Viết Ban
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0983 950 591
Email: vietbanktx63@gmail.com

Phan Ngọc Hoàng
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0919 069 196
Email: nhoang2502@gmail.com

Nguyễn Thị Kiều Oanh
Chức vụ: Kế toán
Điện thoại: 0905 268 877
Email: kieuoanhdhkt@gmail.com
 Trường Đại học Kinh tế
 Đại học Đà Nẵng
 Ký túc xá sinh viên ĐHKT-ĐHĐN
Dormitory Content Management System. Copyright©2014-2016 by Chucnv. All rights reserved.
Số lượt truy cập
370898