Tin tức
Mẫu Hợp đồng nội trú ký túc xá
News Image
Hợp đồng nội trú ký túc xá
Tin đưa ngày 01/01/2019 
Thông báo một số quy định sinh viên nội trú cần biết
News Image
Tin đưa ngày 01/01/2019 
MẪU XÁC NHẬN MẤT HÓA ĐƠN
News Image
Mẫu xác nhận, hỏng hóa đơn thu tiền nội trú phí ký túc xá. Sinh viên có nhu cầu hãy vào đây
Tin đưa ngày 01/01/2019 
Thông báo về an ninh trật tự
News Image
Các phương thức hoạt động của tội phạm
Tin đưa ngày 01/01/2019 
Thông báo về vấn đề tạm trú, tạm vắng trong các ngày nghĩ lễ 30/04 và 01/05 năm 2019
News Image
Về việc đăng ký tạm trú, tạm vắng trên hệ thống quản lý KTX trực tuyến.
Tin đưa ngày 01/01/2019 
Tin khác cùng nhóm
 • THÔNG BÁO CHỖ Ở NĂM HỌC 2018 - 2019
 • Mẫu đơn xác nhận tạm trú
 • Nội quy ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
 • Trường Đại học Kinh tế
   Đại học Đà Nẵng
   Ký túc xá sinh viên ĐHKT-ĐHĐN
  Dormitory Content Management System. Copyright©2014-2016 by Chucnv. All rights reserved.
  Số lượt truy cập
  200606