Tin tức
Thông báo về vấn đề tạm trú, tạm vắng trong các ngày nghĩ lễ 30/04 và 01/05 năm 2021
News Image
Về việc đăng ký tạm trú, tạm vắng trên hệ thống quản lý KTX trực tuyến.
Tin đưa ngày 12/03/2021 
Nội quy ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành Nội quy Ký túc xá Trường Đại học Kinh tế
Tin đưa ngày 12/03/2021 
Thông báo một số quy định sinh viên nội trú cần biết
News Image
Tin đưa ngày 12/03/2021 
Mẫu đơn xác nhận tạm trú
Mẫu đơn xác nhận tạm trú dành cho sinh viên ký túc xá trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Tin đưa ngày 12/03/2021 
Mẫu Hợp đồng nội trú ký túc xá
Mẫu HĐNT
Tin đưa ngày 12/03/2021 
Tin khác cùng nhóm
 • THÔNG BÁO CHỖ Ở NĂM HỌC 2020 - 2021
 • Trường Đại học Kinh tế
   Đại học Đà Nẵng
   Ký túc xá sinh viên ĐHKT-ĐHĐN
  Dormitory Content Management System. Copyright©2014-2016 by Chucnv. All rights reserved.
  Số lượt truy cập
  379420